مسابقه

تیم آریانا از مهاجران زن افغان مقیم ایران در مسابقات والیبال کابل پیروز شدند. عکس: کمیته ملی المپیک افغانستان
سعید فضل الله قایق ران ایرانی
فرید ولیزاده، پناهنده افغان در پرتگال است که برای اشتراک در مسابقات جهانی آمادگ می‌گیرد.
عکس از دویچه وله/ برگزاری مسابقات فوتبال میان پناهجویان به هدف ادغام موفق آنان صورت می‌گیرد.