مسلمانان

در سال گذشته ۹۵۰ مورد رویداد جنایی ضد مسلمانان در سراسر آلمان انجام شده است
بحث ها در مورد منع پوشیدن چادر در مکاتب و کودکستان های آلمان هنوز هم جریان دارد
آنته ویدمن ماوتس، مسئول امور ادغام مهاجران در آلمان
فعالان جنبش هویت گرایان در آلمان در راهپیمایی های گروه های راستگرای تندرو شرکت می کنند و کنفرانس تشکیل می دهند
فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان فدرال
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
حمله بالای مسلمانان و مساجد آنان در آلمان کاهش یافته است.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.
شرکت دانش‌آموزان دختر با روسری/ چادر در کلاس‌های/ صنف های درس در آلمان منع قانونی ندارد.
به نظر می رسد از آغاز سال ۲۰۱۸ اسلام ستیزی در جامعه آلمان سیر نزولی داشته است.
از شرکت کنندگان در این کار تحقیقاتی پرسیده شده بود، چه کسی را به حیث همسایه نمی خواهید؟
اروپایی ها در کل نسبت به این مسئله که اسلام با ارزش ها و فرهنگ کشورشان سازگار است، نگاه های متفاوتی دارند