مشکلات

اردوگاه مهاجران در پورت دو پانتن در حومه شرقی پاریس، ۱۷ جون ۲۰۲۲.عکس: مهاجرنیوز
کمتر از یک ماه است که حدود ۸۰ مهاجر در یک اردوگاه غیررسمی واقع در شمال شرق پاریس، نزدیک به پورت دو پانتن، خیمه زده اند. عکس: مهاجرنیوز
صدها مهاجر به دلیل عدم پذیرش در مراکز پناهندگی بلژیک در خیابان می خوابند. Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés
مهاجران اوکرایینی در آلمان بیشتر شان زنان و کودکان اند
عکس از آرشیف/ بسیاری از شرکت های آلمانی نسبت به استخدام پناهندگان خوشبین هستند
اردوگاه مهاجران در جزیره ساموس یونان. عکس: پکچرالیانس
آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز
لوگوی بانک جهانی. عکس: پکچرالیانس
مهاجران افغان در مرز با ایران. عکس از آرشیف: پکچرالیانس
نومبر سال ۲۰۲۱، گروهی از مهاجران در بازداشتگاهی واقع در غرب پولند دست به شورش زدند./عکس: اسکرین شات از ویدیوی یوتیوب که توسط پولیس لوبوشکا ثبت شده است.
خانواده های افغان در فرودگاه استانبول منتظر ورود به ترکیه هستند. عکس: روزنامه حوریت
مرکز ژله در بلژیک به اختلالات جدی در عملکرد با مهاجران مواجه است. عکس: سازمان مهاجرت آزاد