مظنون

عکس از آرشیف
شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت و مدارک هویت این کشور، زیر پیگرد قرار دارند.
سویدن در سال ۲۰۱۶ کنترول مرزی را بر روی پل اوریزوند آغاز کرد.
عکس از آرشیف/ سه مظنون به سازماندهی حمله تروریستی از آلمان اخراج شدند.
محاکمه پناهجوی عراقی در پیوند به قتل یک دختر جوان آلمانی آغاز می‌شود.
یکی از محلات در بوسنیا که پناهجویان در آن زندگی می‌کنند.
قرار است یک پناهجوی مظنون به ارتکاب عمل جرمی، از آلمان به افغانستان فرستاده شود.
رقم پناهجویان مظنون به افراطگرایی در سال گذشته، در آلمان افزایش یافته است.