معلومات

بر بنیاد تصمیم یک دادگاه آلمان، بررسی اطلاعات موبایل هوشمند پناهجویان مجاز نیست
Photo : Picture-alliance/dpa/S.Kahnert
در میان پناهجویانی که به آلمان آمده اند، شمار زیادی افراد همجنسگرا نیز وجود دارند
Credit: picture-alliance/dpa/ORESTIS PANAGIOTOU/ هر کشور اتحادیه اروپا در اعطای شهروندی شرایط خاص خود را دارد.
پس از نشر شایعه در هفته گذشته، صدها پناهجو از کشورهای مختلف به مرزهای یونان یورش بردند.
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.