منابع مالی

نخست وزیر یونان خواستار کمک بیشتر مالی اتحادیه اروپا برای ترکیه گردید.
اتحادیه اروپا در نظر دارد که ده میلیون یوروی دیگر را برای بوسنیا و هرزگوینا کمک کند.
حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که یک برنامه آزمایشی را به هدف ادغام پناهجویان در این کشور روی دست بگیرد.
اعتراض پناهجویان علیه کاهش مزایای پناهندگان، مارچ ۲۰۱۹| عکس: از روبرت گیس
در سراسر جهان، زندگی روزمره میلیون‌ها تن وابسته به پول ایست که از اقارب شان دریافت می‌کنند.
وزارت داخله مراکش گفته است که آنان از سفر غیرقانونی حدود ۸۹ هزار مهاجر غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال گذشته جلوگیری کرده اند.
عکس از آرشیف دویچه وله. یک خانواده مهاجر در آلمان.
در یازده ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار پناهجو از لیبیا به کشورهای شان بازگشته اند.
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
عکس از آرشیف دویچه وله/ حدود ۱۲ هزار پناهجو در چوکات برنامه تشویقی آلمان این کشور را ترک کرده اند.
عکس از دویچه وله/ زباستین کورتس، صدر اعظم اتریش خواستار تقویت کنترول سرحدات خارجی اتحادیه اروپا گردید.
دویچه وله/ پناهجویان گیرمانده در مجارستان با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.