مهاجران

نمونه‌ای از کار دستی دانش آموزان مهاجر افغان در مکتب فرهنگ در حومه تهران. عکس از سایت خانه کودکان آفتاب
دو پناهجو در شهر کاله، اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
آرشیف: پلیس در حال تخلیه کردن یکی از اردوگاه ها در کاله. عکس از مهاجرنیوز/ مهدی شبیل
مهاجران و پناهجویان در کارگاه تئاتر انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در پاریس.
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز
مهاجران در کمپ‌های جزایر یونان در شرایط ناگواری زندگی می‌کنند. عکس از رویترز
حصار مرزی میان مجارستان و صربستان. عکس از رویترز
گارد ساحلی ایتالیا روز شنبه گذشته هفت جسد دیگر را از آب بیرون کشید.
کارت بانکی خرید روزانه برای پناهجویان. عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف:  مهاجران سودانی در نزدیکی ایستگاه قطار کاله، چهارشنبه ٣٠ اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
کشتی های نجات توانسته اند که حدود ۱۴۴ پناهجو و مهاجر را در بحیره مدیترانه از مرگ نجات بدهند.
گروهی از مهاجران افغان در قلمرو ترکیه.