مهاجران

محکمه عالی اتحادیه اروپا به آلمان این حق را داده است که پناهجویان را به کشور اولی اتحادیه اروپا که پناهجو برای بار نخست وارد آن شده است، پس بفرستد
یک کشتی حامل ۲۸۶ مهاجر با عبور از مدیترانه خود را به لامپدوسا رساند. عکس آرشیف از سی واچ
پولیس مرزی بلغاریا. عکس: الیانس پیکچر
گروهی از  مهاجران محات یافته وارد بندر پوزالو در سیسیل می‌شوند، ۱۳ مارچ ۲۰۲۳. عکس:  رویترز
سربازان صرب در مرز مقدونیه شمالی
عکس آرشیف: صف انتظار در برابر  اداره پولیس شهر آنتونی در جنوب پاریس، ۲۰۱۸. عکس : مهاجر نیور
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
Luzy روستای لوزی از پناهجویانی پذیرایی می‌کند که منتظر دریافت پاسخ اداره مهاجرت هستند. عکس از : رومن فیلیپ/ مهاجر نیوزportrait
به دلیلی زلزله ماه فبروری، بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه و تقریبا ۶۰۰۰ نفر در سوریه کشته و صدها هزار نفر بی خانمان شدند
با این هواپیما در سال ۲۰۱۶ شماری از پناهجویان افغان از شهر فرانکفورت آلمان به افغانستان اخراج گردیدند
آلمان، میدان هوایی کاسل، عودت کنندگان کشور را داوطلبانه ترک می کنند.
مقرره دوبلین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چهار کشور ناروی، لیشتن شتاین، آیسلند و سویس اعمال می‌شود. عکس: اتحادیه اروپا