مهاجرت

سعدیه حسابی در رستورانت "موویز هرب" در شهر لیون فرانسه. عکس: مهاجرنیوز
۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پس از آتش سوزی در کمپ موریا و ویرانی آن، مهاجران و آوارگان مجبور بودند شب را در فضای باز به سر ببرند./عکس: Reuters
 
خانواده های افغان در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای دولت از ولسوالی نادعلی به لشکرگاه آواره شدند. ۱۴اکتبر ۲۰۲۰. عکس: آژانس خبرگزاری فرانسه
عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان در سال ۲۰۱۷ به کابل بازگشتند
اردوگاه جدید مهاجران در لیسبوس. عکس: رویترز
کاپیتان کارولا راکیته Crédit : Guglielmo Mangiapane, Reuters
سالانه تا ۲۵۰ هزار کودک و نوجوان در اتحادیه اروپا مفقود می شوند
ابراهیم احمدی، مهاجر زیرسن افغان حدود یک سال در کمپ فیلاکیو  زندگی کرده است. عکس از رویترز
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
یک مرکز نگهداری خارجیان در فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس. عکس( آرشیف) از مهاجر نیوز
آلیس ویدل، رئیس جناج پارلمانی حزب "بدیل برای آلمان"
پولیس یونان در جریان انتقال مهاجران به کمپ جدید در لسبوس