مهاجرین

بخشی از مرزهای شمالی مقدونیا با یونان. عکس از زوما پرس
پناهندگان سوری در یونان. عکس از زهره بن سمره/ خبرگزاری رویترز
یک خانواده سوری هنگام رسیدن به مرز اتریش در سال ٢٠١٥. عکس از خبرگزاری رویترز
کتبخانه سیار کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان. عکس از محمد رضایی/ مهاجر نیوز
مرکز نگهداری مهاجران در عین زاره در جنوب طرابلس، پایتخت لیبیا. عکس از مهاجر نیوز
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان نشست خبری با فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
*گروهی از مهاجران در پورت دولاشاپل، ۴ اپریل ٢٠١٩ . عکس از مهاجر نیوز
قایق حامل گروهی از پناهجویان در نزدیکی جزیره ساموس یونان واژگون شده است.
رقم ورود کارگران مسلکی از کشورهای غیر اروپایی به آلمان در چند سال گذشته، افزایش یافته است.
پناهجویان در مسیر مهاجرت بالقان، با خشونت های گوناگون روبرو می‌شوند.
عکس تزئینی: یک جمنازیوم آماده پذیرایی از مهاجران. عکس از مهاجر نیوز
یکی از جزایر یونان در دریای اژه. عکس از پیکچر الیانس