موبایل همراه

بر بنیاد تصمیم یک دادگاه آلمان، بررسی اطلاعات موبایل هوشمند پناهجویان مجاز نیست
Photo : Picture-alliance/dpa/S.Kahnert
از سال ۲۰۱۷، مقام های آلمانی اجازه دارند داده های تلفون های هوشمند پناهجویان را بررسی کنند /
Photo: picture-alliance/dpa/S. Kahnert
عکس از آرشیف/ اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال می‌گوید که ارزیابی اطلاعات تیلفون همراه پناهجویان در بررسی پرونده شان ممد بوده است.