موریا

گروهی از آوارگان و مهاجران در جزیره لیسبوس/عکس: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki
کودکان مهاجر پس از رسیدن به میدان هوایی هانوفر، سوار بس شدند./عکس: Reuters/F.Bimmer
آتش سوزی کمپ موریا به روزهای ۸ و ۹ سپتمبر ۲۰۲۰ رخ داد و در جریان آن کمپ کاملاً ویران شد. عکس از مهاجر نیوز
کوریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان
پناهجویان و مهاجران در جزیره لیسبوس یونان
Photo: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
کارتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لیسبوس
دسمبر ۲۰۲۰
عکس: ارشیف/۱۳۹ مهاجر به تاریخ ۲۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰ از یونان به هانوفر رسیدند./عکس: Picture-alliance
برخی از مهاجران در عرض یک ماه سرپناه شان را برای بار دوم از دست بدهند./عکس: Infomigrants
۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰،  پس از آتش سوزی در کمپ موریای جزیره لیسبوس، آوارگان و مهاجران شب را در فضای باز به روز می رساندند./عکس: Reuters
photo: Reuters مهاجران در بندر الفسینا در نزدیکی شهر آتن منتظر اند تا به یکی از اردوگاه ها انتقال یابند.