موسیقی

 دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خانواده‌های شان هنگام ورود به فرودگاه لیسبون. عکس از رویترز
گروه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
سونیتا علیزاده هنرمند رپ خوان افغان
جاوید غنی و همکارانش در اجرای کنسرت افغانی  در پاریس، ۲۷ سپتمبر ۲۰۱۹. عکس از مهاجرنیوز