مکتب

عاقله آصفی با تعدادی از شاگردانش در ایالت پنجاب پاکستان. عکس از UNHCR
 از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رقم دانش آموزان خارجی در مکاتب ابتدایی آلمان از ۶.۶ درصد به ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است.
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
راننده که براساس گزارش ها اصلیت سنگالی دارد، مسافران بس را تهدید کرده و بعد این وسیله نقلیه را به آتش کشیده بود.
کودکان مهاجر در جزیره کُوس یونان/ عکس از یو. ان . اچ .سی.آر
کودکان مهاجر افغان در حال مکتب رفتن در یونان. عکس از یونسکو.
دانیل امسال درخواست شهروندی کرده.
عکس از: برینا دا‌لدورف (Brenna Daldorph)
ینس شپان، وزیر صحت آلمان
شاگردان در حال سپری کردن کانکور.  عکس از فلیکر.
فرشته فروغ مکتب برنامه ریزی کمپیوتر را در منزلش ایجاد کرد.
کودکان پناهجو در مکاتب آلمان