نقض

بروکسل: بسیاری از پناهجویان در بلجیم و هالند ماه هاست که در شرایط اسفباری زندگی می کنند
مارک روته، نخست وزیر هالند ادعا کرد، مشکل پناهجویان در «تیراپل» به خاطر کمبود مسکن است / عکس: Picture-alliance
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حدود  ۴۰۰ کارمند در کابل و ولایات دیگر داشت. عکس: وب سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر