نژاد پرستی

طارق الاوس، مهاجر سوریایی، به دلیل تهدیدات جدی از نامزدی در انتخابات پارلمانی آلمان صرف نظر کرد./عکس: Metodi Popow/imago images
در حمله تروریستی ۱۹ فبروری سال گذشته ۹ تن قربانی شدند
اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و آوارگان (بامف)/عکس: picture-alliance/Geisler-Fotopress
۲۲ فبروری سال ۲۰۲۰،  مردم شعار «فاشیسم و نژادپرستی به مرگ همگان منجر می شود» را با خود حمل می کنند. آن ها به حمله تروریستی که در هاناو رخ داد و انگیزه نژادپرستانه داشت، اعتراض می کنند
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
در سال گذشته ۹۵۰ مورد رویداد جنایی ضد مسلمانان در سراسر آلمان انجام شده است
پولیس یک فرد مظنون به قتل والتر لوبکه را بازداشت کرد.
پولیس از یک هوتل محل اقامت مهاجران در کرانیدی در یونان حفاظت می‌کند، اپریل ۲۰۲۰. عکس از خبرگزاری رویترز
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
آلما زادیچ، نخستین وزیر در کابینه اتریش که پیشینه مهاجرت دارد.
یکی از محلات اقامت مهاجران در اطراف کمپ واتی در جزیره ساموس. عکس از مهاجر نیوز
تعدادی از تیم کاری سایت بلک پست. عکس: حق نشر محفوظ است