نگرانی

یک مهاجر در بیرون از خیمه خودساز در یکی از جنگلات نزدیک ولیکا کلادوشا در بوسنیا است
Dec. 3. 2020 | Photo: Joan Giralt / AP Photo / picture-alliance
شورای اروپا از وضعیت نامناسب پناهجویان در جزایر یونان انتقاد کرده است
شماری از سازمان های غیردولتی از وضعیت ناگوار پناهجویان در جزایر یونان با توجه به گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی می‌کنند.
عکس از آرشیف/ پناهجویان در وضعیت رقت بار، در بوسنیا به سر می‌برند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.
شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهاجرت را بزرگ ترین چالش می دانند.
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است.
پِدرو پناهجوی لبنانی است و در یونان به سر می‌برد.
در سه ماه نخست امسال، حدود ۵۶۰۰ پناهجو از آلمان اخراج شده اند.
عکس از ایما والیس-مهاجر نیوز/ عبدالفتح محمد، مهاجر اریتریایی که در جزیره سیسیل ایتالیا زندگی می‌کند.
عکس از دویچه وله/ سازمان ملل گفته است که قاچاقبران انسان، گروهی از پناهجویان را در لیبیا کشته اند.
دویچه وله/ از سال ۲۰۱۱ تا به حال، بیش از پنج میلیون سوریایی کشورشان را ترک کرده اند.