نگهداری

یک زوج خارجی که همراه با کودکان هجده ماهه و سه ساله شان در ماه روز 23 اپریل به مرکز منیل-املو انتقال داده شده‌اند. عکس مه‌ئوا پوله/ مهاجر نیوز
نمای بیرونی زپی در نزدیکی فرودگاه رواسی در پاریس. عکس از خجسته ابراهیمی
در یک مرکز "انکر" پناهجویان را مهاجرین دیگر روان درمانی می‌کنند.
عکس از دویچه وله/ ایالت‌های آلمان می‌خواهند پناهجویانی که در معرض اخراج قرار دارند را در بخش‌های جداگانه  زندان های معمولی نگه‌داری کنند.