نیازمند

عکس از آرشیف/ اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به بیش از ۳۲ هزار تن اجازه ورود قانونی به این اتحادیه را داده است.
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ خیمه‌های شماری از پناهجویان را در ایتالیا نشان می‌دهد.
مهاجر نیوز/ یکی از افراد معلول نیازمند بالای ولچر که احتمالآ در مسیر مهاجرت باشد.