نیرو های دریایی

نیروهای فرانسوی در ٢۴ ساعت اخیر  ۱۶۶ مهاجر را در دریای مانش نجات دادند. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
واسکت نجات در دریای اژه. عکس: پکچرالیانس
طیاره دانمارک در خدمت فرانتکس برای حفاظت از مرزهای  دریای شمال و کانال مانش. عکس: وزارت داخله دانمارک
گشتزنینیروهای مرزی ترکیه و خدمات نجات در امتداد رودخانه اوروس در مرز ترکیه و یونان (عکس آرشیف)
نیروهای نجات در حال کمک به مهاجران نجات داده شده. عکس: پرفکتور شمال و دریای مانش فرانسه
 کشتی گارد ساحلی یونان در بندر میتیلین، ٦ سپتمبر ۲۰۲١. عکس: مهاجرنیوز/دانا البرز
مهاجران سوار بر قایق در بندر کالابریا. عکس: پکچر الیانس
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه
یک قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
آرشیف: یک کشتی محافظان ساحلی یونان در دریای اژه. عکس از پیکچر الیانس
آرشیف: قایق مهاجران در دریای اژه. عکس از رویترز