همکاری

محکمه عالی اتحادیه اروپا به آلمان این حق را داده است که پناهجویان را به کشور اولی اتحادیه اروپا که پناهجو برای بار نخست وارد آن شده است، پس بفرستد
پناهندگان در کارهای رضاکارانه در آلمان سهم می‌گیرند
Photo: Nikolaus Urban/Tafel Deutschland e.V.
پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، با یک خانواده پناهجوی افغان که از اردوگاه پناهجویان ازجزیره لیسبوس در یونان آمده بودند، ملاقات کرد
عکس از آرشیف
همکاران محلی شورای بریتانیا در افغانستا پس از ۱۸ ماه زندگی با ترس و بیم در خانه‌های امن، به انتقال امیدوار شده‌اند. عکس: مهاجرنیوز
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حمایت مالی هنگفت آلمان در سال گذشته برخوردار بوده است
 Photo: Twitter UNHCR Libya (archive)
 شماری از کودکان در آلمان
عکس از آرشیف
این عکس که کودکان نیازمند به معالجه در آن دیده می‌شوند، در ۱۶ مارچ سال ۲۰۱۲ گرفته شده است
مکان: شهر اوبرهاوزن
کلیسای پروتستانت آلمان و شورای هماهنگی مسلمانان در حال برنامه ریزی برای همکاری بیشتر بین الادیان علیه فقر و بی عدالتی هستند
مقر مرکزی فرانتکس در وارسا
یک خبرنگار افغان در جریان تصویربرداری در یکی از دوکان‌ها در شهر پشاور
Photo: TNN
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
ماه اگست سال ۲۰۲۱
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی