واکسین

پایگاه هوایی رامشتاین به بزرگترین کمپ برای هزاران شهروند افغانی تبدیل شده که از افغانستان بیرون کشیده شده اند/عکس: picture-alliance
حسنی الیاسی، مهاجر سوریایی (در لباس سرخ) با خانواده اش در ترکیه. عکس: Çiçek Tahaoğlu
مهاجران در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/C.Schmidt
عکس آرشیف از پناهجویان در یکی از مرزهای اتحادیه اروپا در اوج بحران مهاجرت| Photo: Picture-alliance/Pixsell/Z.Lukunic

یک دوز از واکسین استرازنکا/عکس: Rafayat Haque Khan / Imago / Zuma
دهکده کودکان "اس ‌اواس" یک سازمان مستقل و غیردولتی است که برای پاسخگویی به نیازها و حفاظت از منافع و حقوق کودکان از جمله کودکان پناهجو و خانواده های شان در جهان تلاش می کند