ورزش

معصومه علیزاده رکاب زن افغان در فرانسه. عکس: حق کاپی محفوظ است
دولت صربستان به اعضای تیم مشت زنی افغانستان دستور بیرون رفتن از کشور را داده است در حالی که زندگی آنها در افغانستان با خطر روبروست. حق عکس محفوظ است
هواپیمای خط هوایی قطر

اعضای تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال افغانستان در ماه جون ۲۰۲۱. عکس از فیسبوک اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان
ذکیه خدادادی در حال مسابقه با حریف ازبکستانی‌ اش
کیمیا علیزاده، در بازیهای المپیک توکیو. عکس از CIO
یسرا مردینی (طرف راست) و تخلووینی گاریسوس (طرف چپ) بیرق تیم پناهندگان در بازی های المپیک را حمل می کنند/عکس: Picture-alliance
۲۹ عضو تیم پناهجویان برای شرکت در بازی های المپیک که در توکیو برگزار می شود/منبع: اسکرین شات از Olympics.com به تاریخ ۹ جون سال ۲۰۲۱.
 عباس کریمی، پناهنده و شناگر معلول افغان، مقیم امریکا. عکس از مایکل ریوز، گیتی ایماژ
عبدالله صدیقی. عکس از کمیته المپیک پناهندگان
تیم المپیک پناهندگان برای بازیهای توکیور ۲۹ عضو دارد. عکس از IOC.
معصومه علیزاده، بایسکل سوار ۲۴ ساله افغان که به فرانسه پناهنده شده، در رشته بایسکل سواری تیم المپیک پناهندگان، به توکیو  می‌رود. عکس DR