ویروس کرونا

گروهی از پناهجویان که به جزیره لامپدوسا رسیده اند
گروهی از مهاجران به بندر لامپدوزا رسیده اند./عکس: Reuters
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
سازمان داکتران بدون مرز روز پنجشنبه ۳۰ جولای اعلام کرد که در اثر فشار مقام‌های یونانی مرکز قرنطین برای مهاجران در کمپ موریا را مسدود می‌کند. عکس از ایهاب عباسی/ داکتران بدون مرز
ده ها پناهجو و مهاجری که به تازگی از بحیره مدیترانه نجات یافته اند، به ویروس کرونا مصاب می‌باشند
عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ به دلیل همه گیری ویروس کرونا، بازار کار مهاجران نیز آسیب پذیر شده است
تصویر مهاجران در یونان. عکس: پکچر الیانس

عکس: ارشیف/وزارت داخله آلمان فدرال از این که ایالات این کشور در دوران کرونا نیز حکم اخراج را به اجرا درمی آورند، استقبال کرد./عکس: picture-alliance/dpa/D. Maurer
شفاخانه نظامی روم که مهاجران انتقال داده شده از امانیتا در آن بستری خواهند شد. عکس از گوگل استریت
یک کمپ مهاجران در شهر سن-دنی در شمال پاریس، جنوی ۲۰۱۹. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف از اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به افغانستان