پاریس

چند مهاجر در نزدیکی کمپ اوبرویلیه در شمال شرق پاریس. عکس از مهاجر نیوز
در جریان تخلیه مهاجران از کمپ‌های شمال پاریس، مهاجران تنها، در گروه جداگانه‌ای منتشر بس‌هاهستند، ٧ نومبر  ٢٠١٩. عکس از مهاجر نیوز
کمپ مهاجران در شمال پاریس. عکس از رویترز
مرکز پذیرش روزانه در پورت دولا شاپل. لسلی کاره تورو
متروی پاریس. عکس از پیکسابی
*گروهی از مهاجران در پورت دولاشاپل، ۴ اپریل ٢٠١٩ . عکس از مهاجر نیوز
کمپ مهاجران در پورت دولاشاپل در شمال شرق پاریس. عکس از مهاجر نیوز
کمپ دولا شاپل در شمال پاریس. عکس از صفحه تویتر شهرداری پاریس
کمپ مهاجران در پورت دولا شاپل. عکس از مهاجر نیوز
عبدالله مهاجر زیر سن در پاریس. عکس از: خجسته ابراهیمی.
یکی از داوطلبان گروه میدی دو می که به مهاجران زیر سن کمک می‌کند. عکس از: خجسته ابراهیمی.
شماره پلاتفرم برای ثبت تقاضای پناهندگی. عکس از: مهاجر نیوز.