پاپ فرانسسکوس

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دولت شهر واتیکان./عکس: ARCHIVE / ANSA / VATICAN MEDIA
پاپ فرانسس، رهبر کاتولیک های جهان در دیدارش با مردم در هنگری
پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، با یک خانواده پناهجوی افغان که از اردوگاه پناهجویان ازجزیره لیسبوس در یونان آمده بودند، ملاقات کرد
عکس از آرشیف
پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، با یک خانواده افغان که از اردوگاه پناهجویان ازجزیره لیسبوس آمده بودند، ملاقات کرد. ۲۲ دسمبر ۲۰۲۱
دیدار پاپ فرانسیس با مهاجران در جزیره لیسبوس یونان. عکس: AFP via DW

(عکس: ارشیف)، پاپ فرانسیسکوس طی دیدار با پناهجویانی که در ماه دسمبر سال ۲۰۱۹ از لیسبوس به واتیکان رسیدند/عکس: ANSA / Vatican Media
(عکس: ارشیف)، پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان/عکس: (Reuters/M. Brambatti)
پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در کلیسای سن بارتولومئو (Reuters/M. Brambatti)
پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در بین مهاجران از کشور های مختلف از جمله افغان ها در روم (اوایل سپتمبر ۲۰۲۱)
عکس: ارشیف/پاپ فرانسیس در طول یک مراسم مذهبی در واتیکان/۲۷ سپتمبر سال ۲۰۲۰/ عکس: ANSA/VATICAN MEDIA
پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در جریان صحبت با عبدالله کردی، پدر آلان کردی در عراق 
عکس از:  ANSA/VATICAN MEDIA
در نتیجه جنگ جاری سوریه، میلیون‌ها پناهجو به کشورهای مختلف جهان آواره شده اند