پاکستان

شاهده رضا، بازیکن پیشین تیم ملی هاکی زنان پاکستان
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند. عکس: آرشیف
مهاجران افغان در زندان پاکستان. عکس: VOA
یک خانواده پناهجوی افغان که در پاکستان از زندگی خو راضی است (عکس ارشیف) / عکس از  UNHCR
۱۵۰۰ مهاجر افغان به شمول زنان، کهن سالان، کودکان و بیماران در پاکستان زندانی اند
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
مهاجران افغان در پاکستان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به پاکستان هنوز ادامه دارد
هزاران شهروند افغانستان در اثر سرازیر شدن سیلاب در پاکستان متاثر شده اند
 Photo: Amer Hussain/Reuters
پاکستان به تازه واردانی که خودشان را ثبت نام می کنند نیز کارت مهاجرت نمی دهد
مرز مشترک یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/ زوما پرس
تحصن کنندگان خواهان رهایی یازده تن از معترضانی است که توسط پلیس بازداشت شده اند.