پذیرش

حدود ۱۲۰۰۰ مهاجر ساکن کمپ موریا، بعد از آتش سوزی در امتداد جاده میتیلین در لیسبوس زندگی می‌کنند. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ آلمان در نظر دارد که ۱۵۰۰ پناهجو را از یونان بپذیرد
۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پس از آتش سوزی در کمپ موریا، مهاجران خوردسال و بدون همراه برای سوارشدن به هواپیما و پرواز به سرزمین اصلی یونان انتظار می کشند./عکس: Reuters
عکس از آرشیف/ یکی از اردوگاه های پناهجویان در جزیره خیوس در یونان
روند انتقال پناهجویان زیرسن و آسیب پذیر از یونان به شماری از کشورهای اروپایی جریان دارد
عکس از آرشیف/ وضعیت پناهجویان در جزایر یونان رو به بهبودی نیست
آیا پدر و مادر یک کودک نوزاد می‌توانند که به دلیل زایمان در یک کشور، حق اقامت و محافظت به دست آورند
عکس از آرشیف/ آلمان در نظر دارد که ده ها پناهجوی زیرسن را از یونان به این کشور انتقال بدهد
شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر می‌برند
حکومت آلمان تا به حال ۴۷ کودک و نوجوان مهاجر را از کمپ های پرازدحام یونان پذیرفته است./عکس: Reuters/F. Bimmer
حدود ۵۰ پناهجوی زیر سن از یونان به آلمان انتقال داده شدند.
شماری از سازمان های مددرسان هشدار می دهند که با شیوع ویروس کرونا در جزایر یونان، احتمال بروز یک فاجعه بعید نخواهد بود.