پذیرش

میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشور ها
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان. عکس: پکچرالیانس
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
روی طرح حق اقامت برای پناهجویانی که برگه تحملی (دولدونگ) دارند، کار صورت می گیرد
گونتر بورکهارت، مدیر اجرایی سازمان «پروازول»
در ماه های گذشته شمار زیادی خبرنگاران در افغانستان قربانی ترور های هدفمندانه شدند 
(عکس آرشیف)
مهاجران تخلیه شده افغان در کمپ نظامی رامشتاین آلمان
مهاجران در برابر یک اردوگاه مهاجران در آلمان
مهاجران تخلیه شده افغان در کمپ نظامی رامشتاین آلمان
بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
مارکو بوشمن، وزیرعدلیه آلمان