پرونده

عکس از آرشیف/ گروهی از پناهجویان به دست نیروهای قبرس افتاده اند.
مهاجران زیر سن در انتظار نوبت ملاقات در دفتر سلیب سرخ. عکس از مهاجرنیوز
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
رقم پناهجویانی که در ماه اپریل امسال در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند، کاهش داشته است.
عکس از آرشیف/ کابینه حکومت آلمان فدرال با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است.
وزارت داخله فدرال آلمان با ایالت مکلنبورگ فورپومرن این کشور می‌خواهد روی طرح بررسی سریع پرونده پناهجویان به توافق برسد.
عکس از آرشیف/ یک چهارم حصه درخواست پناهندگی ایرانی‌ها در سال گذشته در آلمان رد شده است.
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
تصمیم‌گیری روی ۱۷ درصد تمامی دوسیه های پناهندگی در سال ۲۰۱۸ در آلمان با اشتباهات همراه بوده است.
حزب چپ های آلمان مدعی است که پناهجویان بیشتر به هدف اخراج از این کشور در بازداشتگاه برده شده اند.