پلیس

۲۴ نوامبر: سربازان فرانسوی در اعتراض به خشونت توسط پلیس و حمایت از پناهجویان شرکت کردند. عکس: گونزالو فوینتس/ رویترز
اردوگاه مهاجران در میدان ریپولیک پاریس به روز دو شنبه ۲۳ نوامبر با رفتار خشونت بار پلیس تخلیه شد. عکس از ساطمان اتوپیدیا ۵۶
مودا، کودک پناهجوی کرد  در سال ٢٠١٨ در جنوب بروکسل، در جریان کنترول یک کامیون حامل مهاجران توسط پلیس کشته شد. عکس از تویتر
 مهاجران زیر سن در اتوبوس پس از رسیدن آنها به میدان هوایی هانوور. عکس: اف. بیمیر/ رویترز
یک گروه از مهاجران در بندر دوور به انگلستان رسیدند، ٢سپتامبر ٢٠٢٠. عکس: اماگو
مهاجران در شهر  ویلیکا کلیدوشا در حال گذر از مرز  کرواسی، ٢٩سپتامبر٢٠٢٠. عکس: مارکو جوریکا/رویترز
پلیس کرواسی. عکس:پکچر الیانس
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
تصویر از صفحه تویتر مانش و دریای شمال فرانسه، ۲۰۲۰.
مرز یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/زوما پریس
کشتی نیروهای دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پکچر الیانس
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو