پلیس

نظارت نیرو های ترکیه در مرز بین ایران و ترکیه. عکس: پکچرالیانس
۷۰۰ تن در ایالت مکلنبورگ-فورپامرن آلمان در برابر ایجاد یک اقامتگاه پناهویان دست به اعتراض زدند، ۲۶ جنوری ۲۰۲۳.  عکس: پکچرالیانس
عکس آرشیف
آلمان، برلین: یک بس مسافرتی در اثر آشوب به آتش کشیده شد. عکس: پکچرالیانس
ژاندارمری فرانسه. عکس: کریتیف کمون
پلیس کرواسیا. عکس: پکچر الیانس/زد بلاغی
مرز میان ترکیه و بلغاریا.  عکس: پیکچرالیانس
شفیق ستانکزیباشنده اصلی ولایت لوگر بود.عکس: صفحه فیس بوک شفیق ستانکزی
آرشیف، بلغاریا. عکس از پکچرالیانس
ساحل اوستاند در بلژیک. عکس از پیکسابی
نیروهای پلیس در مرز بین بلغاریا و ترکیه. عکس:  ای پی ای، اریستیس پاناجیوتو
عکس: صفحه تویتر پلیس ملی فرانسه