پناهجوی رد شده

عکس تزيینی: فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس. عکس از رویترز
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند
عکس از آرشیف دویچه وله/ ایالت‌های آلمان می‌خواهند پناهجویانی که در معرض اخراج قرار دارند را در بخش‌های جداگانه  زندان های معمولی نگه‌داری کنند
اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و آوارگان (بامف)/عکس: picture-alliance/Geisler-Fotopress
عکس از آرشیف/ بر اساس حکم محکمه قانون اساسی «آزمایش ایمان» در مورد پناهجویان نوکیش فقط به صورت بسیار محدود امکان پذیر است
 عکس از  Creative Commons
اخراج گروهی مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
قرار است در آینده نزدیک یک گروه از پناهجویان ردشده افغان از آلمان اخراج شود.
یک پناهجو در یکی از مراکز  دسترسی به خدمات صحی. عکس از مهاجر نیوز
با تصویب یک سلسله تغییرات در قوانین، امکان مقام های مسئول برای بازداشت پناهجویان ردشده گسترش یافت.