پناهجویان

قرار است دو پناهجویی که تجاوز گروهی را بالای یک دختر انجام داده بودند بار دیگر به دادگاه حاضر شوند
عکس آرشیف از پناهجویان زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
 کشتی نجات "Mare Jonio"
عکس از: Reuters/D. Zammit Lupi
کشتی سی واچ ۴ اولین ماموریت اش را در مدیترانه روز ۱۵ اگست ۲۰۲۰ آغاز کرد
  عکس از سی واچ
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
عکس آارشیف: اردوگاه الهول در سوریه
مهاجران اغلب از کشورهای تونس، ساحل عاج، بنگله دیش، گینه، اریتریا، الجزایر یا مصر هستند
عکس: Sandro Catanese, AFP
ایران: پرچم همجنسگرایان
محکوم شدن مرد سوریایی به جرم جنایت علیه بشریت در محکمه آلمان (فبروری ۲۰۲۱)
انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)
ماموران گارد ساحلی اسپانیا در جریان بیرون کردن
 اجساد مهاجران از آب 
 عکس از: REUTERS/Borja Suarez
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه