پناهجویان

عکس: ارشیف/سازمان «پرو ازول» گفت که پناهجویان قبول نشده نیز باید برای کار در مزارع در نظر گرفته شوند./عکس: picture-alliance/dpa/M. Schutt
حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.
عکس از آرشیف/ یکی از مراکز نگه داری پناهجویان در ایالت بایرن آلمان قرنطینه شد.
آنته ویدمن-ماوتس، مسئول امور ادغام مهاجران در آلمان
در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۶۰۰ مورد حمله بالای پناهجویان و اقامت گاه های شان در آلمان صورت گرفته است.
یک تن به ظن قتل یک دختر و مادرش در شهر برلین آلمان بازداشت گردید.
مرز میان آلمان و اتریش/عکس: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
با توجه با تقاضای بالا در سکتور صحت و کشاورزی، احتمال می رود که آلمان شمار بیشتر پناهجویان را به کار بگمارند که درواقع اجازه کار ندارند.
مقام های مسئول محدودیت های بیشتر را بالای پناهجویان در اردوگاه موریا وضع کرده اند.
آلمان روند اخراج پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متوقف کرد.
شماری از سازمان های مددرسان هشدار می دهند که با شیوع ویروس کرونا در جزایر یونان، احتمال بروز یک فاجعه بعید نخواهد بود.
عکس: ارشیف/رعایت دقیق بهداشت و حفظ فاصله در کمپ ها کار آسانی نیست./عکس: picture-alliance/dpa/D. Karmann