پناهجو

کیمیا علیزاده، پناهجوی ایرانی که قرار است زیر پرچم آلمان در مسابقات المپیک سهم بگیرد.
پناهجویان در اردوگاه موریا دست به تظاهرات زدند.
قرار است یک پناهجوی ۳۳ سوریایی در پیوند به عضویت گروه دولت اسلامی در آلمان محاکمه شود.
عکس از آرشیف/ دو پناهجو در شهر تسالونیکی یونان دست به خودکشی زده اند.
کارت بانکی خرید روزانه برای پناهجویان. عکس از مهدی شبیل
Credit: Screenshot ZDF documentary سمیر، پناهجوی افغان است که یک فیلم مستند در مورد زندگی پنج ساله اش در آلمان ساخته شده است.
عکس از آرشیف/ محکمه حقوق بشر اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه
دادگاه عالی آلمان می‌گوید که نباید با پناهجویان در جریان بررسی پرونده شان و هم بعد از پذیرش شان به عنوان پناهنده، رفتار غیرانسانی صورت بگیرد.
یک پناهجوی افغان که از آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه دوباره به آلمان انتقال یافت.
شماری از شاخه های سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند که زمینه آموزش و پرورش برای کودکان مهاجر بیشتر از پیش فراهم شود.
کانال مانش یکی از نزدیک ترین فاصله میان فرانسه و بریتانیا می‌باشد.
عکس از آرشیف/ پولیس فدرال آلمان مکلف دانسته می‌شود که پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به آلمان برگرداند.