پناهندگان

اداره کار آلمان می‌گوید که نیمی از فرصت‌های جدید شغلی در آلمان را خارجی‌ها پر کرده اند
در نقشه سیاه یونان  علامت چلیپای زرد محلاتی را نشان می‌دهد که در آن‌‌ها حملات نژادپرستانه گروههای نئونازی، عمدتا علیه مهاجران اتفاق افتاده است. عکس کاپی از سایت valtousx.gr
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
سازمان عفو بین الملل در بدرفتاری با پناهجویان در مرز میان بوسنیا و کرواسیا، اتحادیه اروپا را همدست می‌داند.
عکس از آرشیف/ میت مای مامه استعداد آشپزی زنان مهاجران در فرانسه را کشف می‌کند.
مهاجران: با ما مانند باری بر روی شانه های تان رفتار نکنید
اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
یکی از اردوگاه پناهجویان در یکی از شهرهای آلمان
سازمان ملل متحد از آلمان خواست که در قانون الحاق اعضای خانواده پناهجویان انعطاف پذیر باشد.
گروهی از مهاجران در شمال پاریس، جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
عکس گرفته شده از ویدئو. امان الله جواد/ مهاجر نیوز
محکمه عالی فرجام خواهی در ایتالیا گفت که حکم سالوینی در مورد اجازه های اقامتی که در گذشته صادر شده اند، کاربرد ندارد