پناهندگان

سعید فضل الله قایق ران ایرانی
انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)
فرانتکس متهم است که در عقب راندن پناهجویان در مرز های اتحادیه اروپا دست داشته است /
عکس: Photo: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان  Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
پلیس بوسنیا در یکی از کمپ های خودساخته مهاجران
توزیع نامه‌ها به مهاجران در دفتر دومازیل، در رونی-سو-بوا، ۱۵ جنوری ۲۰۲۰. عکس از مهاجر نیوز
مهاجران در دنمارک
بیشتر شاگردان کارگاه خیاطی اسپرو افغان‌ها هستند. عکس از مهاجر نیوز
مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
ژودیکائل دوکنهم، در حال تدریس زبان فرانسوی از طریق ویدیوی ثبت شده در فیسبوک. عکس گرفته شده از ویدیو