پناهندگان

عکسی از مردم در یکی از خیابان های آلمان
با وجود وضعیت بد امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان از آلمان ادامه دارد (عکس آرشیف)
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
اردوگاه ویال در یونان. عکس از مهاجرنیوز
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان  Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan
مهاجران در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/S.Pförtner
اردوگاه پناهجویان در "جاده وارتنبرگر" در شهر برلین آلمان
الحاق اعضای خانواده پناهجویان به دلیل بحران کرونا تقریبا متوقف گردیده است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان تقریبا متوقف گردیده است
در هشت ماه سال روان میلادی، از مجموع ۲۹۲ مورد پناهندگی کلیسایی، تنها پنج مورد موفقیت آمیز بوده است.
انتقال کودکان زیر سن  و بدون همراه از جزایر یونان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (عکس آرشیف)