پناهندگان

جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در حال گفتگو با وزیر مهاجرین طالبان، ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱، کابل.
عکس: وزارت مهاجرین و عودت گننده گان
مراسم اهدای جایزه ساخاروف ۲۰۲۰ در پارلمان اروپا. عکس از پارلمان اروپا
افرادی که سابقه مهاجرت دارند اغلب مورد سیاستمداران قرار نمی گیرند
میدان هوایی بین المللی برلین- براندنبورگ
یک مرکز پذیرایی از پناهندگان در شمال پاریس. عکس از شالروت بواتیو/ مهاجر نیوز
قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان با پوتین رئیس جمهور روسیه (آرشیف)
نیرو های واکنش بحران ناتو در جریان مانور نظامی شان در پولند
رسیدن کارمندان محلی نیرو های آلمانی از افغانستان به میدان هوایی فرانکفورت (آگست ۲۰۲۱)
حملات  بر پناهجویان و اقامتگاه‌های آنان  در آلمان در حال افزایش اند
عکس از آرشیف/ برگشت مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان در جریان سخنرانی در پارلمان این کشور.
کیمیا علیزاده، در بازیهای المپیک توکیو. عکس از CIO