پناهندگی


کمپ کمیساریای عالی سازمان ملل در لیبیا. مهاجران در این کشور به خاطر جنگ داخلی و بی قانونی در معرض خشونت قرار دارند.
براساس  گزارش  روزنامه «زود دویچه سایتونگ» میزان موفقیت پناهندگی کلیسایی در سال گذشته به دو درصد کاهش یافته است.
آلمان کشوری که بیمه های مختلف در آن وجود دارد، اما حتمی نیست که یک شخص همه بیمه ها را بگیرد.
شمار مهاجران در یونان به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
به گزارش یک روزنامه آلمانی فقط یک اقلیت کوچک از پناهجویان اطلاعات اشتباه ارائه کرده و یا این که سعی کرده مقام های مسئول را فریب دهد.
یونیسیف خواستار توجه جدی به وضعیت پناهجویان زیرسن در یونان شده است.
ریچارد گر در کنار یکی از مهاجران در کشتی اوپن آرمز. عکس از پکچر الیانس
تحصن مهاجران در برابر پارلمان سویدن. عکس از صفحه فسبوک  Liv utan gränser
مهاجران زیر سن در انتظار نوبت ملاقات در دفتر سلیب سرخ. عکس از مهاجرنیوز
یوسف، یک مهاجر افغان، در رستوران "له تبل دو رشو" کار می‌کند.  عکس کاپی ویدیو
در سال گذشته میلادی هفت هزار و ۷۶۰ نفر در قبرس تقاصای پناهندگی کرده‌اند
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت