پول

Photo: Aasim Saleem پارک ویکتوریا در شهر آتن یکی از محلاتی است که پناهجویان بیشتر معاملات قاچاق میان پناهجویان و قاچاقبران در آن صورت می‌گیرد.
کارت بانکی متقاضیان پناهندگی در فرانسه. عکس از تویتر OFII
میان حکومت فدرال آلمان و ایالت های این کشور  توافق روی هزینه پناهجویان صورت گرفت.
برای ادغام پناهجویان در سال گذشته، آلمان حدود ۲۳ میلیارد یورو هزینه کرده است.
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.
مزایای پناهجویان در آلمان از سه سال به این طرف افزایش نیافته است
اما در عین زمان پول به اصطلاح جیبی برای نیازمندی‌های شخصی افزایش می یابد
اولاف شلتس، وزیر مالیه آلمان
هشتاد درصد شهروندان سوریایی در داخل این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
در سراسر جهان، زندگی روزمره میلیون‌ها تن وابسته به پول ایست که از اقارب شان دریافت می‌کنند.
این ویزای طلایی به شما اجازه‌ زندگی و سفر آزادانه در هر کشور عضو شینگن را می دهد
دیوان محاسبات اروپا