پیمان جهانی مهاجرت

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
تصویر یکی از مراکز ترانزیت برای مهاجران در مرز هنگری که توسط ارتش حفاظت می‌شود. عکس از پیکچر الیانس/فوتوشات/ ا.ولگی
پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل در مراکش مورد تایید قرار گرفت.
پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل در مراکش مورد تایید قرار گرفت.
عکس از دویچه وله/ نشست جهانی سازمان ملل برای تصویب پیمان مهاجرت در مراکش برگزار شد.