پیمان دوبلین

عکس تزيینی: فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس. عکس از رویترز
عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل
سازمان سیماد از  «توقیف بدون دلیل» پناهجویان در مراکز بازداشت اداری انتقاد می کند. عکس از رویترز
فرانسه روز دوشنبه ۲۷ سپتمبر چهار پناهجوی افغان را در چارچوب مقررات دوبلین به بلغاریا اخراج کرد. عکس تزئینی از پیکسابای
عکس آرشیف: سرپناه یک مهاجر افغان در  پورت دو لا شاپل، تابستان ۲۰۱۸. عکس از مهدی شبیل
یک مهاجر اولین واکسین ضد کرونا را دریافت می‌کند، شمال پاریس، ۱۶ جون ۲۰۲۱. عکس از مهاجر نیوز
«الیاس با ما بمان!»، پیام همبستگی شاگردان و معلمان مکتب لولک در  سدران، ۱۱ جون ۲۰۲۱. عکس از اماندین بکره
انگلستان می‌خواهد  ۱۵۰۳ پناهجو را که طی سه ما اول ۲۰۲۱ به این کشور آمده‌اند به کشورها‌ی عبوری این مهاجران در اتحادیه اروپا برگرداند. عکس تزئینی از رویترز
الیاس احساس، گزارشگر پیشین تلویزیون محلی راه فردا در افغانستان. عکس از الیاس احساس
حدود ۵۰۰ تن ا زمهاجران بی سرپناه، در  میدان جمهوری پاریس خیمه‌های اعتراضی برپا کردند، ۲۵ مارچ ۲۰۲۱. عکس از  رویترز
۵گروه از پناهجویان در بیرون از کمپ کارایتپه در جزیره یونانی لیسبوس
عکس: EPA/Vangelis Papantonis
 الیاس احساس، خبرنگار مهاجر افغان در شهر رن در معرض اخراج به سویدن قرار دارد. حق کاپی عکس محفوظ است