کارت اقامت

تظاهرات در برابر پره‌فکتور  پولیس پاریس، ۱۲ مارچ ۲۰۲۱. عکس از تویتر  Adrian_crc@
گروهی از مهاجران افغان در حال بازگشت از ایران به افغانستان.
دفتر اداره پناهندگی فرانسه یا اوفپرا در فونتنی سو بوا. عکس از اوفپرا
 تظاهرات مهاجران بدون مدرک در برابر فرمانداری پولیس پاریس. عکس از  Twitter @Adrian_crc
عکس آرشیف: مهاجران افغان در پاکستان
یونان: اردوگاه الیوناس در شهر آتن
آرشیف: مهاجران و اتباع خارجی در برابر پرفکتور انتونی در یکی از حومه های پاریس در صف منتظر هستند. سال ۲٠۱۸. عکس: مهاجرنیوز
حدود ۷۰۰ خارجی خط اول مبارزه علیه ویروس کرونا شهروندی فرانسه را به دست آورده‌اند. عکس DR
یک خانواده مهاجر افغان در پاکستان. عکس از UNHCR
دانش آموزان افغان در ایران. عکس: وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
عکس تزئینی: مهاجران افغان در ایران. عکس از پیکچر الیانس
درخواست کننده گان برای کارت هویت در برابر پرفکتور انتونی منتظر اند،  برج می  ۲۰۱۸. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز