کارمندان محلی

یکی از کارمندان محلی سابق نیرو های آلمانی در مزار شریف (عکس آرشیف)
از ماه اگست سال گذشته تا حال بیش از ۲۵۰ کارمند محلی جدید برای آلمان در افغانستان استخدام شده اند
Marwan Tahtah-Balkis Press/abaca/picture alliance
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل 
ماه اگست سال ۲۰۲۱
حدود ۳۰۰ تن از کارمندان سابق افغان نیروهای اسپانیایی از اسلام آباد به این کشور منتقل شدند (عکس آرشیف)
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل (آگست۲۰۲۱)
یک ترجمان افغان اردوی آلمان (دوم از طرف راست) در کندز (عکس از آرشیف)

گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)

طالبان در سرک های شهرهای مختلفاأفغانستان گزمه می زنند تا مطمئن شوند که کسی از قوانین شان سرپیچی نمی کند/عکس: Bernat Armangue/AP Photo/picture-alliance
عکس از آرشیف/ جریان تخلیه افغان ها از افغانستان
یکی از کارمندان محلی سابق نیرو های آلمانی در مزار شریف
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
شماری از شهروندان افغان در پایگاه هوایی رم شتاین که در آلمان قرار دارد./عکس: picture-alliance/ASSOCIATED PRESS/Mathias Schrader