کارگران

شمار نیروی کاری خارجی که جذب بازارهای آلمان می شوند، سیر صعودی دارد./عکس: picture-alliance/dpa/C. Schmidt
هزاران مهاجر، که بیشتر شان افریقایی تبار هستند، در مزارع ایتالیا کار می‌کنند. عکس: رویترز
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان
حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که اعطای شهروندی به خارجی ها را تسهیل کند
یونان و مصر توافقنامه ای را در مورد نجات مهاجران در بحیره مدیترانه امضا کردند
یک سوم متقاضیان الحاق به اعضای خانواده، در آزمون زبان آلمانی ناکام می‌شوند
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است
(عکس: ارشیف)، مهاجران در آشپزخانه یک رستوران کار می کنند./عکس: UNICEF
صف طولانی از موترها در برابر یک تانک تیل در لندن، ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۱. عکس از رویترز
پارلمان اتحادیه اروپا اصلاحات قانون اجازه کار نیروی متخصص خارجی را تصویب کرد
یش از ۱۲۰۰ کارگر خارجی که در دوره نخست قرنطین در خط اول بحران و شیوع کرونا قرار داشتند، تابعیت فرانسوی را بدست آوردند. عکس: حق کاپی محفوظ است
کارگران یک پروژه ساختمانی. عکس از پیکسابی