کارگران

اکستان‌های انگور در منطقه شامپاین فرانسه. عکس از پیکسابی
تصویر از آرشیف: مهاجران اخراج شده افغان از ایران
بر اساس برآوردها حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند. عکس از مهاجر نیوز
 کارگران زن خارجی در یک فارم ایتالیایی. عکس آرشیف از پیکچر الیانس
عکس آرشیف از افغان هایی که ب صورت قانونی از مرز ایران عبور می کنند.
هیات اعزامی کابل در منطقه وقوع رویداد در مرز با ایران
در ایتالیا اغلب مهاجران بدون سند و مدرک در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند
کمیته حقیقت یاب افغانستان برای بررسی چگونگی غرق شدن کارگران افغان در رود خانه هریرود بررسی ها را در محل رویداد آغاز کردند
عکس از آرشیف دویچه وله/ شماری از شهروندان هندوستان تلاش می‌کنند که به یک وسیله نقلیه سوار شوند.
رودخانه هریرود که در منطقه مرزی میان ایران و افغانستان می‌باشد.
کارگران مهاجر در حال جمع آوری محصولات کشاوری در ایتالیا.
هزاران کارگر مهاجر در مزارع اسپانیا کار می‌کنند. عکس آرشیف از الیانس