کار

موزیم مهاجرت در شهر کلن ممکن است در آینده به این شکل ساخته شود/کردیت: krafthaus /DOMid-Archiv
گروهی از مهاجران افغان در قلمرو ترکیه.
مردم در یکی از جاده‌های آلمان در حال حرکت اند. Photo: Picture-alliance/Geisler-Fotopress
وزیر اقتصاد آلمان خواهان این است که تا حد امکان شمار بیشتری از مهاجران به صورت درازمدت در بازار کار ادغام شوند.
هر سال تعداد زیادی مهاجران از کشور های افریقایی به خاطر کار به اروپا سفر می کنند. عکس از مهاجرنیوز/مهدی شبیل
کارگران افغان در یک فارم بادنجان رومی در جنوب غرب فرانسه. گزارش ویدئویی از: واسع محسن/ مهاجر نیوز
بلال، پناهنده افغان به عنوان کارگر فصلی در گلخانه توم داکی در شهر پرانتیس آن بورن در جنوب فرانسه کار می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
براساس مطالعات پژوهشگران اقتصادی، مهاجرانی که به زبان آلمانی تسلط دارند، در بازار کار آلمان از چانس خوب برخوردارند.
آلمان کشوری که بیمه های مختلف در آن وجود دارد، اما حتمی نیست که یک شخص همه بیمه ها را بگیرد.
میزان بیکاری افغان ها در ماه جون امسال در آلمان حدود ۲۶ درصد بوده است.
عبدالمناف، با بایسکل غذا انتقال می‌دهد. حق عکس محفوظ است
مسئول امور ادغام پناهجویان در آلمان از روند ادغام پناهجویان به بازار کار این کشور خوشبین است.