کاله

خیمه های مهاجران د رکاله. عکس:مهاجرنیوز/مهدی شبیل
افیش فیلم Harbor. عکس :Blue Hour Films
خیمه‌های مهاجران در کاله، ٣١ اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
بیشتر مهاجران در طول سفرشان با مشکلات صحی مانند کمبود آب بدن، ضعف عمومی و سرگیجگی مواجه می شوند.
عکس آرشیف: پولیس مرزی فرانسه در حال کنترول سواحل مانش در شمال این کشور. عکس از Premarmanche@
مارسیال بییار، شهردار جدید گراندسنت، ٣ جولای ٢٠١٩.  عکس از صفحه فیسبوک گراند سنت
عکس آرشیف: پولیس فرانسه هنگام کنترل سواحل کانال مانش در شمال فرانسه. عکس از رویترز
کمبود جا در داخل جمنازیوم گراندسنت سبب شده دهها مهاجر در اطراف آن خیمه بزنند. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
دو مهاجر در کمپ اوت در کاله که می‌خواهند به انگلستان بروند، جولای ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
دو مهاجر ایرانی در حال برچیدن خیمه‎های شان در کمپ اوت در کاله. عکس از مهدی شبلی.
قطاری از کامیون‌ها که می‌خواهند از طریقتونل مانش به انگلستان بروند.  ماه مارچ ٢٠١٩. عکس از رویترز
کمپ متشکل از خیمه‌های مهاجران در اطراف سالن ورزشی گراندسنت. عکس از سولیداریتی باردرز