کاله

عکس آرشیف: پولیس مرزی فرانسه در حال کنترول سواحل مانش در شمال این کشور. عکس از Premarmanche@
مارسیال بییار، شهردار جدید گراندسنت، ٣ جولای ٢٠١٩.  عکس از صفحه فیسبوک گراند سنت
عکس آرشیف: پولیس فرانسه هنگام کنترل سواحل کانال مانش در شمال فرانسه. عکس از رویترز
کمبود جا در داخل جمنازیوم گراندسنت سبب شده دهها مهاجر در اطراف آن خیمه بزنند. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
دو مهاجر در کمپ اوت در کاله که می‌خواهند به انگلستان بروند، جولای ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
دو مهاجر ایرانی در حال برچیدن خیمه‎های شان در کمپ اوت در کاله. عکس از مهدی شبلی.
قطاری از کامیون‌ها که می‌خواهند از طریقتونل مانش به انگلستان بروند.  ماه مارچ ٢٠١٩. عکس از رویترز
کمپ متشکل از خیمه‌های مهاجران در اطراف سالن ورزشی گراندسنت. عکس از سولیداریتی باردرز
عکس آرشیف: یک قایق حامل مهاجران در حال عبور ا ز کانال مانش.
عکس آرشیف: رویارویی میان مهاجران و پولیس که تلاش دارد از توزیع غذا توس امدادگران به مهاجران جلوگیری کند، ٢٠١٧. عکس از پاسکال روسینیول/ رویترز
عکس آرشیف: یکی از شاهراه‌های نزدیک کاله. عکس از مهاجر نیوز
محل درگیری مهاجران افغان و ایرانی در شهر کاله فرانسه. عکس از: نماگرفت روزنامه‌ محلی "صدای شمال".