کامیون

عکس آرشیف: نگهبانان ساحلی بریتانیا گروهی از مهاجران را به بندر دوور انتقال می‌دهند، ۱۲ اگست ۲۰۲۰. عکس از رویترز
یک مهاجر که توسط آرمان یوسف رحمانی، در فضای بسیار تنگ یک کوچ جابجا شده بود. عکس از وزارت داخله بریتانیا
کامیون حامل مهاجران ویتنامی که اجساد شان را پولیس از کانتینر یخچالی پیدا کرد، اکتوبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
عکس آرشیف: کنترول یک کامیون توسط پولیس فرانسه
عکس آرشیف: پولیس فرانسه هنگام بازرسی یک کامیون.
یک کشتی باربری در حال حرکت از بندر زیبروک در بلژیک. عکس از ویکی پیدیا
 اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در  ماه اکتوبر ۲۰۱۹ در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز
عکس آرشیف: پولیس فرانسه هنگام کنترول یک کامیون
آرشیف: صفی از کامیون‌ها در نزدیک ورودی تونل زیردریایی مانش میان فرانسه و انگلستان. عکس از رویترز
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
مرز یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/زوما پریس
صفی از کامیون‌ها در نزدیکی ورودی تونل زیردریایی مانش میان فرانسه و انگلستان. عکس از رویترز
Webpack App