کامیون

کامیون های انتقال مواد تجارتی با کشتی از انگلستان به فرانسه می رسند. عکس: مهاجرنیوز
ژاندارمری فرانسه. عکس: کریتیف کمون
آرشیف: حوادث ترافیکی در بلغاریا. عکس از پکچرالیانس
,;پولیس فرانسه حین کنترول یک جاده. عکس از رویترز
پولیس فرانسه در حال کنترول سواحل نزدیک کاله. عکس از رویترز
مرز یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو، زماپرس
مهاجران در حال جا به جا شدن در یک کامیون. عکس: رویترز/پاسکال روسینیول
جاده ای در نزدیک شهر گوگلیا در مقدونیه شمالی. عکس: .ویکی کمون
روز یکشنبه ١٥ می ٢٣ مهاجر  در یک  کامیون در منطقه سوسپل آلپ، نزدیک دره رویا، در مرز میان فرانسه و ایتالیا پیدا شدند. عکس: فلیکر کریتیف کمون
آرشیف: پلیس مرزی بریتانیا تلاش می کند تا از ورود مهاجران غیرقانونی با کامیون به این کشور جلوگیری کند.  عکس: پکچرالیانس
 اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در  ماه اکتوبر ۲۰۱۹ در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز
بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.