کانال مانش

عکس آرشیف از  permamanche@
گروهی از مهاجران که در  نزدیکی ورودی تونل زیردریایی مانش. عکس از رویترز
مهاجران سوار بر قایق در کانال مانش توسط نیروهای انگلیسی گرفتار می شوند. عکس: رویترز
نیرو های دریایی فرانسه سراغ قایق مهاجران در آب های مانش می روند. عکس: برگرفته از صفحه تویتر فرمانده دریای شمال فرانسه
قایق کوچک مهاجران در آب های کانال مانش. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
آرشیف: مهاجران در قایق بادی، دریای شمال فرانسه. عکس: پرفکتور شمال و دریای مانش فرانسه
  عکس از صفحه فرمانداری دریای مانش و دریای شمال فرانسه
از آغاز سال ۲۰۲۱، بیشتر از ۲۰۰ مهاجر توانسته‌اند از کانال مانش عبور کنند و خود را به انگلستان برسانند. عکس آرشیف از ایماگو
عکس آرشیف: مهاجران در جنگل پویتوک در گراند سنت. عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف از صفحه تویتر کانال مانش و دریای شمال.
یک کشتی کوچک مهاجران در  کانال مانش. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر  نیوز
بندر "پورت آن بسان اوپین" در کالوادوس منطقه ای در نورماندی فرانسه. چهارشنبه ٣٠ دسامبر قایق مهاجران  در این بندر آب گرفت. عکس: Wikimedia Commons