کانال مانش

مرگ ۲۷ مهاجر که در اثر غرق شدن در کانال مانش جان خود را از دست دادند واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. عکس از رویترز، ۲۴ نومبر ۲۰۲۱.
حدود ۴۰ مهاجر صبح روز چهارشنبه قصد داشتند از کانال مانش عبور کنند. عکس از رویترز
روز چهارشنبه ۲۷ مهاجر در اثر واژگون کشتی شان در آب‌های کاله در شمال فرانسه جان داده‌اند. عکس از رویترز
یک گزمه نیروهای فرانسوی در سواحل مانش، ۸ سپتمبر ۲۰۲۱. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
عکس آرشیف: یک کشتی نیروهای دریایی فرانسه در کانال مانش. عکس از قوماندانی دریای شمال
مرکز موقت پذیرایی از مهاجران در کاله، روز ۱۵ نومبر از سوی مقام‌ها بسته شد. عکس DR
قایق بادی مهاجران در کانال مانش. آرشیف/عکس از صفحه تویتر نیروهای دریایی شمال فرانسه
روز پنجشنبه ۱۱ نومبر، در یک ریکارد تازه، حدود ۱۰۰۰ تن از با کشتی از کانال مانش عبور کردند و به بریتانیا رسیدند. عکس از فرمانداری مانش و دریای شمال فرانسه
طی روزهای دوشنبه ۸ و سه شنبه ۹ نومبر ۲۱۰ مهاجر را از کانال مانش نجات یافتند. عکس از  @permamanche
مرکز موقتی پذیرایی از مهاجران در کاله در منطقه دون واقع شده است. عکس DR
عکس آرشیف: جسد یک مهاجر دیگر در سواحل کانال مانش فرانسه یافت شد.@premarmanche
عملیات نجات مهاجران در کانال مانش توسط نیروهای فرانسوی،۲۱ اگست ۲۰۲۱. عکس از فرمانداری پولیس شمال