کانال مانش

عکس آرشیف: صفی از لاری‌ها که می‌خواهند وارد تونل زیردریایی مانش شوندو به انگلستان بروند. عکس از  رویترز
یک کشتی گزمه دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پیکچر الیانس
عملیات نجات مهاجران در کانال مانش، چهارشنبه ٢٢ جنوری ٢٠٢٠. عکس از نیروهای دریایی مانش و دریای شمال فرانسه
عکس تزئینی: قاچاقبران انسان در اغلب موارد مهاجران را در کامیون‌ها یا قایق به انگلستان اتقال می‌دهند. عکس از رویترز
عکس آرشیف: مهاجران تلاش می‌کنند از سواحل شمال فرانسه با قایق به انگلستان بروند. عکس از رویترز
پولیس بلژیک  شش مهاجر را بعد از یک تلاش ناکام برای عبور از کانال مانش دستگیر کرد. عکس پیکچر الیانس
یک کشتی پولیس دریایی فرانسه. عکس از صفحه رسمی پولیس دریایی
در سال ٢٠١٩ تعداد تلاش برای عبور از کانال مانش در مقایسه با سال ٢٠١٨ چهار برابر شده است. عکس:پرفکتور دریایی شمال فرانسه
٥٠ مهاجر یک‌شنبه ٢٩ دسمبر توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه در سه عملیات جداگانه در کانال مانش نجات یافتند. عکس: پرفکتوردریایی شمال فرانسه
١۴ مهاجر در آب های کانال مانش توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه نجات داده شدند. ٢٥ /١٢/٢٠١٩ عکس: پرفکتور دریایی شمال فرانسه
قایق بادی متعلق به مهاجران نجات یافته توسط نیروی دریایی فرانسه در اگست ٢٠١٩. عکس: Préfecture de la Manche et de la mer du Nord
نشان پولیس فرانسه. عکس از رویترز