کانال مانش

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: پرفکتور مانش
یک قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
قایق های مهاجران در بندر دوور در بریتانیا، اپریل ۲۰۲۲. عکس: از مهاجرنیوز
صحنه‌ای از عملیات نجات مهاجران در کانال مانش، اپریل ۲۰۲۲. عکس از Twiter @Premar
کشتی با بنر اعتراضی علیه اعزام مهاجران به رواندا در مقابل ساختمان پارلمان در لندن. عکس: پکچرالیانس
مهاجران پس از عبور از کانال مانش به بندر دوور رسیدند، ١۴ اپریل سال جاری. عکس: رویترز
نیروهای فرانسوی در ٢۴ ساعت اخیر  ۱۶۶ مهاجر را در دریای مانش نجات دادند. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
نجات مهاجران در مانش، اپریل ۲۰۲۲.  عکس: Twiter @Premar
قایق هایی که مهاجران را برای عبور از کانال مانش، به بندر دوورانتقال می دهد. عکس: مهاجرنیوز
عکس تزئینی از ویکی مدیا سی سی