کتاب

شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز
حسین، مهاجر ایرانی، با عشق و علاقه‌ خاصی از کتاب و کتابخوانی حرف می‌رند. عکس از تصویر ویدئویی/ شریف بی بی
کتبخانه سیار کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان. عکس از محمد رضایی/ مهاجر نیوز
یکی از کورس های ادغام برای مهاجران
عزیزالله نهفته، نویسنده افغان ساکن سویدن
کودکان پناهجو در مکاتب آلمان
Photo: RFI / PERSIAN | نسیم وهابی در استودیو بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه