کرواسیا

نیروهای مرزی کرواسیا از جان باختن سه مهاجر خبر دادند
نمای از زاگرب پایتخت کرواسیا
بوسنیا
شمار زیادی از مهاجران سعی می کنند از بوسنیا به کرواسیا راه یابند و از آن جا سفرشان را به کشورهای مرفه غربی در اروپا ادامه دهند. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ محکمه حقوق بشر اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه
اکتبر سال ۲۰۱۸، ماموران کرواسیایی برای به عقب راندن مهاجران به بوسنیا از باتون استفاده می کنند. این تصاویر با کمره مخفی گرفته شده است./عکس: Border Violence Monitoring Network
پناهجویان در مرز کرواسیا
تصویری از ماموران کرواسیا که با استفاده از باتوم مهاجران را به بوسنی به عقب می رانند. این تصویر توسط یک کمره مخفی گرفته شده است. اکتبر سال ۲۰۱۸/ Border Violence Monitoring Network
تصویری از سال ۲۰۱۸ که ماموران کرواسیا را نشان می دهد. آن ها که به باتوم مجهز هستند، گروهی از مهاجران را به بوسنیا به عقب می رانند./ Copyright: Border Violence Monitoring Network
(عکس: ارشیف)/ مهاجرانی که از مرز صربستان با مجارستان عبور کرده اند، با همراهی پولیس به یک کمپ انتقال داده می شوند./عکس: Picture-alliance/dpa/L.Witter
عکسی از یک مهاجر که ادعا می کند، پولیس کرواسیا با او بدرفتاری کرده است./عکس: Danish Refugee Council
پناهجویان در یک فابریکه قدیمی در مرز کرواسیا