کشتار

مهاجران افغان در حال بازگشت به افغانستان. عکس از خبرگزاری فرانسه.
به گفته سازمان عفو بین المللی، نیروهای طالبان در ۳۰ اگست، ۱۳ تن از هزاره ها را در روستای کهور در ولسوالی خدیر کشته‌اند. عکس از عفو بین المللی