کشتی

شماری از پناهجویان مجبور شدند که از کشتی نجات خود را در آب بیندازند.
سرنشینان کشتی اوپن آرمز. عکس از اوپن آرمز
اوشین وایکنگ با ۳۵۶ سرنشین آن در انتظار بندر امن ازسه شنبه ١۳اگوست به اینسو. عکس از: اس او اس مدیترانه
اوپن آرمز در نزدیک جزیره ی لامپدوسا، ۱۵ اگوست ٢۰١۹. عکس از رویتر
عکس از اوپن آرمز
عکس از اوپن آرمز
عکس از  اس او اس مدیترانې
کشتی اوپن آرمز در آب‌های مدیترانه. عکس از پکچر الیانس/اوکالوو
کشتی اوپن آرمز همراه با مهاجران نجات داده شده از مدیترانه. عکس از اوپن آرمز.
اوشن ویکینگ روز چهارم اگست بندر مارسی را به  مقصد مدیترانه مرکزی ترک گفت. عکس از انتونی جان/ اس او اس مدیترانه
کشتی اوشن ویکینگ. عکس از داکتران بدون مرز
ماتئو سالوینی، وزیر داخله ایتالیا بعد از تصویب فرمان امنیتی علیه کشتی‌های نجات پناهجویان در سنای ایتالیا. عکس از رمو کاسیلی/ رویترز