کشور های امن

یک تعداد از مهاجرینی که در حال عبور از مرز اند
مهاجرانی که روز اول اکتوبر ٢٠١٩  از یونان اخراج می‌شوند. عکس از پیکچر الیانس
لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا. عکس از رویترز