کمپ

کمپ معروف   اولد لیدل که حدود ۳۵۰ مهاجر در آن زندگی می کردند روز پنجشنبه  از سوی پولیس تخلیه شد. عکس: فرمانداری پادوکاله
ورودی کمپ ساموس در  یونان. عکس: پیکچر الیانس
عکس آرشیف: مهاجرانی که در منطقه ستالینگراد پاریس روی زمین  می‌خوابیدند. عکس از یوتوپیا ۵۶.
تصویری از پناهجویانی که در بازداشتگاه موریا در برابر یک خیمه نشسته اند. این بازداشتگاه در نزدیکی موتیلنه در جزیره لیسبوس قرار دارد. /عکس: VATICAN MEDIA via ANSA
عملیات تخلیه و تخریب کم مردیک در نزدیکی دانکرک. ۴ می ۲۰۲۳. عکس: یوتوپیا ۵۶
عکس تزئینی: کمپ موریا در سال ۲۰۱۹. عکس از  کلیر پاکالین
شهرداری منطقه پل مولین و کناره آندریو را با سنگ‌های بزرگ پرُ کردند، اول مارچ ۲۰۲۳. عکس از سازمان  کاله فود کولکتیو
شبکه شهروندی با کمک سازمان‌های دیگر خیریه یک سرپناه فوری را در بروکسل ایجاد کرد تا به مهاجران کمک کند. عکس از مهاجر نیوز
کمپ مون پلاژ در نزدیکی کاله در شمال فرانسه. عکس از مهاجر نیوز
آتش سوزی اقامتگاه اوکرایینی ها در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن آلمان
عکس از آرشیف
عکس از آرشیف. کریدت: جنس بتر الیانس
پولیس پاریس خیمه‌های جوانان معترض را از مقابل ساختمان شورای ملی در پاریس برداشت. عکس: ژولیا دنفورت